I found old SAI file ,I decided to finish this

I found old SAI file ,I decided to finish this

  1. faliti reblogged this from nexivi
  2. mandarenka said: wow, naprawdę rysujesz myszką? wow!
  3. nexivi posted this